FETESTI

תחום: מגורים
מיקום: שכונה בבוקרשט
סטטוס: בתהליך
מידע כללי: 600 יחידות דיור