B.A.L
ניהול פיקוח והנדסה
B.A.L
ניהול פיקוח והנדסה
B.A.L
ניהול פיקוח והנדסה
B.A.L
ניהול פיקוח והנדסה
B.A.L
ניהול פיקוח והנדסה
Previous slide
Next slide

אודות

B.A.L | ניהול פיקוח והנדסה היא חברה לניהול פרויקטים בתחומי הבניה והתשתית אשר חרטה על דיגלה עקרונות השירות האישי, נאמנות, יושר אישי, מקצועיות וחתירה ללא פשרות להצלחת הפרויקטים שבטיפולה. 

החברה מעניקה שירותים ליזמים הן במגזר הפרטי והן במגזר הציבורי, בכל תחומי ההנדסה: מבני ציבור, מבני מגורים, משרדים, תשתיות, פיתוח וכדומה.

הפרויקטים בטיפולנו זוכים להתייחסות מקיפה מדוקדקת ועניינית תוך ירידה לפרטים בכל הרמות ובכל השלבים. לאחר ניסיון רב שנים בכל תחומי הניהול והביצוע בפרויקטים מובילים בענף הבניה והתשתית החלטנו לשנות את פני תורת ניהול הפרויקטים.

לא עוד ניהול תכנון אינטרנטי בלבד – אלא לווי שוטף וצמוד של יועצים תוך ירידה לפרטי התכנון בכל הדיסציפלינות ומעקב אחר בעיות בטרם התהוותן או מיד עם הופעתן ON LINE.

בישיבות תכנון קבועות ושוטפות, צורת ניהול זו מקטינה את האפשרות לטעויות, משפרת את התכנון (פונקציונאלית וכלכלית) וכן משפרת את המעקב התקציבי תוך עמידה בלוח הזמנים. כל זה מאפשר ביצוע חלק יותר, מהיר יותר וכלכלי יותר של הפרויקט. 

השירותים שלנו

השירותים הניתנים ע"י החברה
B.A.L מעניקה שירותים ליזמים הן במגזר הפרטי והן במגזר הציבורי,
בכל תחומי ההנדסה: מבני ציבור, מבני מגורים, משרדים, תשתיות, פיתוח וכיו'.

ייזום וכדאיות פרויקטים

רישוי וניהול סטטוטורי

תאום תכנון בין הגופים השונים

ניהול ופיקוח פרויקטים

פיקוח דיירים ובקרת איכות

הלקוחות שלנו