יונתן הופסי 3, תל-אביב

תחום: מגורים
סטטוס: בביצוע
מידע כללי:
ליווי 11בעלי דירות.
הקמה של כ-18 יח' דיור