שילה 7, תל-אביב

תחום: מגורים
סטטוס: תכנון
מידע כללי:
ליווי 12 בעלי דירות.
הקמה של 21 יח' דיור