עמינדב 2, ר"ג

תחום: מגורים
סטטוס: בביצוע
מידע כללי:
הקמה של 27 יח' דיור