מתחם בן גוריון – רמלה

תחום: מגורים ומסחר
סטטוס: תכנון
מידע כללי:
ליווי כ-1,000 בעלי דירות
הקמה של כ- 5,000 יח' דיור
שטחי מסחר כ- 1,500 מ"ר
שטחי ציבור כ- 1,000 מ"ר