משה שרת 14, ת"א

תחום: מגורים ומסחר
סטטוס: התקבל היתר
מידע כללי:
ליווי 16 בעלי דירות.
הקמה של 36 יח' דיור.