מבוא היובל (מתחם 5), ירושלים

תחום: מגורים ומסחר
סטטוס: בביצוע
מידע כללי:
ליווי 52 בעלי דירות
הקמה של כ- 220 יח' דיור