חשמונאים 35, רמת גן

תחום: מגורים
סטטוס: בביצוע
מידע כללי:
הקמה של 30 יח' דיור