חברה חדשה 5, תל אביב

תחום: מגורים
סטטוס: בביצוע
מידע כללי:
ליווי 12 בעלי דירות.
הקמה של 24 יח' דיור