הטייסים 11-19, חולון

תחום: מגורים ומסחר
סטטוס: תכנון
מידע כללי:
ליווי 120 בעלי דירות
הקמה של כ- 700 יח' דיור
שטחי מסחר כ- 750 מ"ר
שטחי ציבור כ- 500 מ"ר