בית סיב גבעת שמואל

תחום: משרדים ומסחר
סטטוס: הושלם
מידע כללי:
הקמה של מבנה משרדים ומסחר
בשטח של 32,000 מ"ר