ביאליק 38 ,רמת השרון

תחום: מגורים
סטטוס: בביצוע
מידע כללי:
ליווי 9 בעלי דירות.
הקמה של 24 יח' דיור