אברהם שטרן "יובל הצעירה" 42-34 ,ירושלים

תחום: מגורים ומסחר
סטטוס: בביצוע
מידע כללי:
ליווי 67 בעלי דירות.
הקמה של 252 יח' דיור.
מסחר: 11,000 מ"ר.