אביגיל 20, רמת גן

תחום: מגורים
סטטוס: בביצוע
מידע כללי:
הקמה של 23יח' דיור