שירותי החברה

השירותים הניתנים ע"י החברה:

החברה מעניקה שירותים ליזמים הן במגזר הפרטי והן במגזר הציבורי, בכל תחומי ההנדסה: מבני ציבור, מבני מגורים, משרדים, תשתיות, פיתוח וכיו'.
וכן החברה מספקת שירותי פיקוח עליון לפרויקטי תמ"א 38 ופינוי בינוי לדיירים:

ייזום וכדאיות פרויקטים

 • בדיקת כדאיות לפרויקט
 • הכנת דו"ח אפס
 • בקרה על הכנת המכרזים והפצתם
 • מסירת הפרויקט למזמין
 • השירותים מותאמים באופן אישי לכל יזם ו/או פרויקט

רישוי וניהול תב"ע

 • טיפול מול רשויות
 • לווי אישור האכלוס ברשויות

תאום תכנון בין הגופים השונים

 • התקשרויות עם היועצים השונים
 • ניהול התכנון מול היועצים
 • ניהול הפיקוח העליון

ניהול ופיקוח פרויקטים

 • קביעת לוחות זמנים לתכנות ומעקב
 • ניהול לוח הזמנים בפרויקט
 • בקרה תקציבית
 • בדיקת חשבונות סופיים של הקבלנים
 • ניהול מו"מ לגבי חריגים ואישורם

פיקוח דיירים ובקרת איכות

 • ליווי והפקת מפרט דיירים
 • בחירת הקבלנים המתאימים ביותר
 • פיקוח צמוד על עבודות הקבלן
 • בקרת איכות
 • מסירת הפרויקט ללקוחות
 • ליווי מלא במהלך שנת הבדק
לווי הפרויקט נעשה באופן אישי ע"י מנכ"ל החברה – ליאור בן ארצי וכולל בין היתר,
בקרה על השלבים השונים בעבודה, ושמירה על האינטרסים של הלקוח.